+358 500 698 698 info@delecon.fi

Lintuinfluenssatilanne Suomessa on osin helpottunut lintujen etelään muuton alkamisen myötä. THL on ilmoittanut kuitenkin, että turkistarhoilla ja siipikarjatiloilla työskentelevät henkilöt saavat maksuttoman kausi-influenssarokotteen.

Ihmisten suojaus lintuinfluenssatartunnoilta

Kaikki lintuinfluenssariskissä olevat henkilöt voivat tänä vuonna saada maksuttoman kausi-influenssarokotteen. Rokotetta tarjotaan mm. turkistarhoilla ja siipikarjatiloilla työskenteleville henkilöille. Myös virkaeläinlääkärit ja osa laboratoriotyöntekijöistä saa rokotteen. – Kausi-influenssarokotteen on todettu suojaavan jonkin verran myös lintuinfluenssalta. Lisäksi rokotte ehkäisee uuden ihmisestä ihmiseen tarttuvan virusmuunnoksen syntymistä.

Lintuinfluenssa ja torjunnan ”ajattelumalli” eläintiloilla

 • Käy järjestelmällisesti läpi, miten torjut lintuinfluenssaa ja muita eläintauteja
 • Mieti, mitä voisi tehdä paremmin eläintilallasi
 • Selvitä, mitä täytyy korjata tai tehdä toisin
 • Määritä aikataulu toimenpiteille ja lisäksi seurannalle
 • Tartu toimeen pienin tai isoin askelein tilanteen mukaan
 • Katso ohjeita, vinkkejä ja tietolinkkejä projects.luke.fi-sivustolta ja artikkelin yläosassa
 • Ota yhteyttä suojauksen ammattilasiin, kuten delecon.fi

Eläintautilaki 441/2013 7§ edellyttää, että eläinten pitopaikasta vastuussa olevalla toimijalla on velvollisuus suojata paikka eläintaudeilta riittävällä tavalla toimintaan nähden. Tautisuojaus on osa hyvää tuotantotapaa!

Tautisuojauksessa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat

 • Eläinten kunnosta huolehtiminen
 • Vastustuskyvyn ylläpitäminen
 • Stressitön elinympäristö
 • Tilojen toimivat lintusuojaukset ja tuholaistorjunta (rehut, kuivikkeet, tilat) lintuinfluenssa huomioiden
 • Jyrsijöiden ja raatojen asiallinen hävittäminen
 • Estä kaikki suorat ja epäsuorat kontaktit luonnonlintuihin ja muihin siipikarjatiloihin!
 • Ei luonnonlintujen ruokintaa siipikarjatilan pihapiirissä! (HUOM! Luomutilat ja ulkona pidettävä siipikarja)
 • Käsien pesu ja perkeiden asianmukainen hävittäminen
 • Omat jalkineet/suojavaatteet tuotantotilakäyttöön
 • Tautisulku (Periaate: tuotantotila, jossa eläimet ovat, on pidettävä tarttuvista taudinaiheuttajista vapaana, esim. bakteerit, loiset ja virukset)

Ennalta varautuminen, bioturvallisuuteen panostaminen ja suojaus ovat jatkossakin tärkeitä toimia tulevaisuuden riskien varalta. Linnut saapuvat meille joka vuosi, ja suojauksella varaudumme parhaiten myös tuleviin epidemioihin sekä ehkäisemme taudin muuntumisen ihmisiin tarttuvaksi.

Lähteet

who.int
researchportal.helsinki.fi
projects.luke.fi
ett.fi
ruokavirasto.fi
yle.fi

Call Now Button