+358 500 698 698 info@delecon.fi

Hybriditorjunta

– tehoa torjuntayhdistelmillä

Hybriditorjunta tarkoittaa erilaisten torjuntakeinojen yhdistelmän valintaa tuholaistorjunnan onnistumiseksi ja ongelman pitkäkestoiseksi ratkaisuksi.

Torjuntakeinot valitaan kulloisenkin kohteen ja tilanteen mukaan. Kokenut asiantuntija tietää, mitkä keinot toimivat.

Tuhoeläintorjunta aloitetaan aina tietojen keruu-ja analysointivaiheella. Käytettävistä torjuntakeinoista neuvotellaan asiakkaan kanssa etukäteen.

Älä odota – ota yhteyttä!

Älä odota ongelmien ilmaantumista tai pahentumista. Ota yhteyttä Deleconin kokeneisiin torjunnan ammattilaisiin.

Esimerkiksi lutikoiden kohdalla asia huomataan yleensä kaikin puolin myöhään ellei kohteessa ole torjuntasopimusta.

Hybriditorjunta museoissa ja haastavissa kohteissa

Kaikki tuholaistorjunna kohteet ovat erilaisia sekä tuholaisten että kohteen ominaisuuksien sekä käytön suhteen. Torjunnan tavoitteet eroavat tämän vuoksi myös paljon toisistaan.

Esimerkkinä museo ja sen tuholaistorjunta. Museoiden resurssit eivät riitä jokaisen esineen ja tilan jatkuvaan tarkastamiseen.

Torjunnan tavoitteena tulee olla mahdollisimman pienet kannat kulloistakin haittaeläintä. – Ennakointi ja palvelusopimus ovat tässäkin tapauksessa riskittömin keino.

Ota yhteyttä, meille haastavatkin kohteet ovat tuttuja.

Onnistunut torjunta – VALITSE DELECON

Joskus ongelma on päässyt haastavaksi joko rakenteiden monimutkaisuuden, viivästyneen puuttumisen tai esimerkiksi maineen menettämisen pelon vuoksi.

DELECONILLE ERILAISET TILANTEET OVAT TUTTUJA. OTA YHTEYTTÄ. KOKENEET ASIANTUNTIJAT AUTTAVAT.

Hybriditorjunta, yhdistelmillä tehoa

 • esimerkiksi homekoira alkutunnistuksessa
 • myrkytön ja myrkkytorjunta yhdessä
 • älyansat ja mekaaniset ansat, suunniteltu järjestys ja käyttö
 • alkuun tiiviit käynnit, myöhemmin vuosisopimus
 • useiden tuhoeläinlajien torjunta ja välineet
 • siirtyminen torjunnoista hallintaan

Lue lisää haastavien kohteiden torjunta-asiaa

Museovirasto, lue museon tuholaistorjunnasta s. 161

Hybriditorjunta

– tehoa torjuntayhdistelmillä

Hybriditorjunta tarkoittaa erilaisten torjuntakeinojen yhdistelmän valintaa tuholaistorjunnan onnistumiseksi.

Käytettävistä torjuntakeinoista neuvotellaan asiakkaan kanssa etukäteen.

Älä odota – ota yhteyttä!

Älä odota ongelmien ilmaantumista tai pahentumista. Ota yhteyttä Deleconin kokeneisiin torjunnan ammattilaisiin.

Hybriditorjunta museoissa ja haastavissa kohteissa

Kaikki tuholaistorjunna kohteet ovat erilaisia sekä tuholaisten että kohteen ominaisuuksien sekä käytön suhteen. Torjunnan tavoitteet eroavat tämän vuoksi myös paljon toisistaan.

Esimerkkinä museo ja sen tuholaistorjunta. Museoiden resurssit eivät riitä jokaisen esineen ja tilan jatkuvaan tarkastamiseen.

Torjunnan tavoitteena tulee olla mahdollisimman pienet kannat kulloistakin haittaeläintä. – Ennakointi ja palvelusopimus ovat tässäkin tapauksessa riskittömin keino.

Ota yhteyttä, meille haastavatkin kohteet ovat tuttuja.

Onnistunut torjunta – VALITSE DELECON

Joskus ongelma on päässyt haastavaksi joko rakenteiden monimutkaisuuden, viivästyneen puuttumisen tai esimerkiksi maineen menettämisen pelon vuoksi.

DELECONILLE ERILAISET TILANTEET OVAT TUTTUJA. OTA YHTEYTTÄ. KOKENEET ASIANTUNTIJAT AUTTAVAT.

Hybriditorjunta, yhdistelmillä tehoa

 • esimerkiksi homekoira alkutunnistuksessa
 • myrkytön ja myrkkytorjunta yhdessä
 • älyansat ja mekaaniset ansat, suunniteltu järjestys ja käyttö
 • alkuun tiiviit käynnit, myöhemmin vuosisopimus
 • useiden tuhoeläinlajien torjunta ja välineet
 • siirtyminen torjunnoista hallintaan

Lue lisää haastavien kohteiden torjunta-asiaa

Museovirasto, lue museon tuholaistorjunnasta s. 161

Call Now Button