+358 500 698 698 info@delecon.fi

Tietosuojaseloste Delecon Oy

Päivitetty 25.10.2022

Rekisterinpitäjä

Tuhoeläinhallinta Delecon Oy, Sentnerikuja 5, 00440 HELSINKI, info@delecon.fi jäljempänä ”me” tai ”Delecon”)

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

mikko.juva@delecon.fi

Rekisterimme nimi

Asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat meidän oikeutetut etumme, esimerkiksi asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä laskutukseen liittyen, sekä tähän liittyvien sopimustemme täytäntöönpano sekä lakisääteisten velvoitteidemme toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • palveluidemme ja tuotteidemme toimittaminen sekä kehittäminen asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi
 • liiketoimintamme ylläpitämiseksi, tarvittavien palveluiden ja tuotteiden hankkiminen sekä tilaaminen
 • sopimus- ja muiden lupaustemme sekä  velvollisuuksiemme täyttämine
 • asiakassuhteittemme hoitaminen lakisääteisten ja asiakkaiden sekä toimittajien tuntemista koskevien velvoitteidemme täyttäminen
 • asiakkaiden käyttäytymisen analysointi ja profilointi
 • sähköinen markkinointi ja suoramarkkinointi
 • mainonnan ja markkinoinnin kohdentaminen

Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle yksilöllinen asiakastunniste tai -tiedosto, kuten eväste, joka tallennetaan rekisteröidyn päätelaitteelle. Tämä mahdollistaa mm. palvelun käyttämisen yhteydessä syntyvät, rekisteröityä koskevat tiedot ja luoda näistä rekisteröidyn käyttäytymistä kuvaava profiili.

Profiloinnin tarkoituksena on selvittää asiakaskäyttäytymistä markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Mitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, asiointikieli
 • rekisteröidyn yrityksen yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, asiakkaan kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, asiakkaan maksutiedot sekä asiakkaan itse vapaaehtoisesti järjestelmiimme antamat tiedot
 • rekisteröidyn käyttämää tietoliikenneyhteyttä sekä päätelaitetta koskevat tiedot kuten IP-osoite, laite-ID tai muu laitekohtainen tunniste tai cookie
 • tieto tapahtumista, joihin rekisteröity osallistuu kuten tieto liittyen tapahtumailmoittautumisiin – sisältäen esimerkiksi ruokavaliotiedon, jota käsitellään vain henkilön nimenomaisella suostumuksella – sekä laskutukseen
 • tieto liittyen rekisteröityä koskevaan suoramarkkinointikieltoon mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Mistä hankimme tietoja

Hankimme ja saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta tahoilta.

Lisäksi saatamme kerätä ja päivittää henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä:

 • sanomalehdet ja uutiset
 • ammatilliset sosiaalisen median verkostot ja internet-sivut
 • viranomaiset
 • tai muut lähteet sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Tietojen päivittäminen tehdään manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa tämän asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisterin alaisia tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka markkinoivat tai järjestävät kampanjoita ja tapahtumia kanssamme ja puolestamme, ja jotka katsovat olevansa rekisterinpitäjiä eivätkä lukuumme toimivia henkilötietojen käsittelijöitä. – Tällaisia tahoja ovat mm. erilaiset sosiaalisen median toimijat ja mainostajat ja mainosverkostot. Muuten emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Voimme ulkoistaa IT-hallinnan sekä asiakas- ja markkinointijärjestelmiemme ylläpidon ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille palvelimelle henkilötietoja voidaan tällöin eri sopimuksesta tallentaa.

Voimme siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle osana markkinointitoimiamme. Voimme kohdentaa markkinointia Googlen järjestelmien vai sosiaalisen median järjestelmien avulla.

Evästeiden käyttö sivustollamme

Verkkosivumme hyödyntävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita. Jos vierailet verkkosivustollamme ja evästeet on hyväksytty selaimesi asetuksissa, sinun katsotaan hyväksyvän evästeiden käyttömme.

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite.

Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Välttämättömät evästeet ja palveluiden tuottaminen: Evästeet ovat olennaisen tärkeitä verkkosivujen yleisen toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen. Ne evästeet, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen, eivät kerää tietoja.

Sivustoa parantavat evästeet: Seuraamalla näiden evästeiden käyttöä voimme parantaa verkkosivujemme toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa, mitkä on sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät siirtyvät tai miltä verkkosivulta he saapuvat sekä kuinka kauan he viipyvät sivuillamme. Voimme saada tietoa esimerkiksi käyttäjien lukemista artikkeleista saadaksemme tietoomme lukijoiden suosimat aiheet.

Sosiaalisen media ja markkinoinnin kohdistaminen: Näiden evästeiden avulla voimme tehdä sisällöstä mahdollisimman yksilöityä, jolloin voimme näyttää esimerkiksi käyttäjän mukaan kohdistettuja mainoksia ja sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Delecon käyttää kolmansien osapuolten hallitsemia mainontaevästeitä esitelläkseen tuotteitaan sekä omalla että muiden sivustoilla. Voit poistaa käytöstä tietyt kolmansien osapuolten hallitsemat mainontaevästeet kolmansien osapuolten hallintasivustoilta.

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä, kuten esimerkiksi LinkedIn ja Twitter. Tällöin Deleconin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Deleconin verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa.

Voit tarkastella käytettävissä olevia asetuksia evästeiden hallitsemiseksi omissa selaimissasi. Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jossakin tapauksissa tämä voi tosin johtaa siihen, verkkosivujemme selailu hidastuu tai pääsy joillekin sivuille estyy kokonaan. Osaa sivustoillamme käytössä olevista evästeitä hallinnoivat kolmannet osapuolet ja voit vaihtoehtoisesti käyttää kolmansien osapuolten omia työkaluja näiden evästeiden estämiseen.

Evästeiden säilytysaika vaihtelee evästeiden tyypin mukaan. Istuntoevästeet vanhenevat, kun selain suljetaan. Pysyvillä evästeillä on yleensä voimassaoloaika, joka vaihtelee kahdesta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Poistamme asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot, kun asiakas sitä pyytää. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytetään toistaiseksi.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot välittömästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa niiltä osin, kuin käsittelemme tietoja aiemmin tehtyyn suostumukseen perustuen.

Rekisteröidyllä on myös tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen päivitämme uuden selosteen sivustollemme ja merkitsemme myös päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, voimme tiedottaa niistä myös muilla keinoilla, esimerkiksi sähköpostilla tai tiedotteella kotisivuillemme.

Lue lisää

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivusto, tietoa tietosuojasta

EU-Komissio, Mitä ovat tietosuojaviranomaiset

Suomen Yrittäjät ry, ladattava Tietosuojaopas

Call Now Button